PLANTENGIDS

* Bamboe

* Bloembollen

*Bomen

* Coniferen

* Eenjarigen

* Exoten

* Fruit

* Hortensia's

* Klimplanten

* Kruiden

* Rhododendron

* Rozen

* Siergrassen

* Sierstruiken

*Succulenten

* Varens

* Vaste planten

* Waterplanten

TOEPASSING

* Bodembedekkers

* Haagplanten

* Kustplanten

* Schaduwplanten

* Zure grond

* Kalkrijke grond

* Bijenvriendelijk

* Vlinders lokken

* Kleine tuin

Dubbeleborder

Home /

Plantengids /

Tuinonderhoud /

Tuinevenementen /

Mooie tuinen /

Tuingereedschap /

Tuinaanleg /

Kwekerijen /

Planten vermeerderen /

Contact /

VLINDER LOKKENDE PLANTEN

Vlinders in de tuin

Net als voor de bijen en hommels is een kraaknette tuin met gladgeschoren gazon, strakke hagen en coniferen ,zonder beschutte, verwilderde plekjes geen ideale thuishaven voor vlinders. Een natuurlijke tuin met wat verwilderde hoekjes , houtstapels, wat brandnetels, pinksterbloem, judaspenning en (sier)distels biedt reeds een veel betere uitgangspositie. Uiteraard is net als voor bijen en hommels het gebruik van pesticiden uit den boze, en als het echt niet anders kan dan ...moet men deze absoluut selectief en buiten de vlieguren ( vb. s' avonds na 8u ) toepassen. Bijna 10% van de 482 Europese vlindersoorten is met uitsterven bedreigd en nog eens 10% is bijna bedreigd, slechts 4% gaat er op vooruit , dit zou voor een belangrijk deel aan de klimaatswijziging te wijten zijn.

Vlinders zijn koedbloedig

Vlinders zijn net als de andere insecten koudbloedige dieren , dwz dat hun temperatuur niet zoals bij ons constant op 37∞C geregeld wordt, maar afhankelijk is van de omgevingstemperatuur. Dagvlinders hebben de warmte van de zon nodig, ze strekken hun vleugels wijd open en vangen daarmee ahw als zonnepanelen de broodnodige warmte-energie op, vanaf min. 20∞C kunnen ze vliegen ,meer is uiteraard beter. Vandaar het belang om beschutte , warme, zuidelijkgerichte hoekjes in de tuin te hebben. Op sombere koude dagen houden ze zich meestal schuil in struiken of heggen.

 

Het belang van waardplanten

De meeste vlinders zijn zeer selectief mbt de planten waarop ze hun eitjes leggen, vaak betreft het maar één of enkele specifieke plantengeslachten . Waardplanten zijn dus de planten waarop de eitjes gelegd worden en ook voor de rupsen als voedselplant dienen. Grassen, brandnetels en klaver zijn belangrijke waardplanten, wees dus mild mbt dit 'onkruid' in de tuin en laat er daarom steeds in een hoekje wat van staan.

De belangrijkste waardplanten zijn :

Brandnetel = Urticua dioica - (Vlinders : atalanta, dagpauwenoog, kleine vos, gehakkelde aurelia, landkaartje, distelvlinder )

Koolsoorten en kruisbloemigen zoals damastbloem = Hesperis matronalis, koolzaad= Brassica napus, Oost-Indische kers= Tropaeolum majus (Vlinders : groot koolwitje, klein koolwitje, klein geaderd witje)

Look zonder look = Alliaria petiolata, pinksterbloem = Cardamine pratensis ( Vlinders : klein geaderd witje, oranjetipje)

Klaver = Trifolium (Vlinders : icarusblauwtje )

Hulst = Ilex , klimop = Hedera , kattenstaat =Lythrum , vlinderstruik = Buddleja (Vlinders: boomblauwtje)

Wegedoorn,= Rhamnus cathartica, vuilboom of sporkehout = Rhamnus frangula (Vlinders : citroenvlinder )

Uitgebreide lijsten van waardplanten kan je o.a vinden bij de vlinderstichting - lijsten volgens de vlindersoort én lijsten volgens de planten .

 

Planten die de vlinders aantrekken en voldoende nectar bieden .

Wit bloeiende planten

* Engelwortel (Angelica spec.) - geliefd bij de distelvlinder (Vanessa cardui) , landkaartje : Araschinia levana

* Gewone margriet (Leucanthemum vulgare) waardplant voor de Kamillevlinder (Cucullia chamomillae) en Kruiskruidmot

* Gewoon duizendblad (Achillea millefolium) - distelvlinder, atalanta, dikkopje

* Heptacodium micoinides - pas sinds 1980 bij ons in cultuur, van Chinese origine; zeer goede vlinder en bijenplant , bijna even populair als de vlinderstruik , goed winterhard usda zone 5-9

* Hydrangea paniculata (pluimhortensia' , vooral de soorten met rijkelijk veel fertiele bloempjes oefenen een sterke aantrekkingskracht op de vlinders uit .

* Liguster ( Ligustrum vulgare …) populair bij de ligusterpijlstaartvlinder (Sphinx ligustri)

* Margriet (Chrysanthemum maximum 'Gruppenstolz')

* Prunus (Prunus spec.)

* Vlier (Sambucus spec.)

* Wilde bertram (Achillea ptarmica)

* Witte klaver (Trifolium repens)

 

Blauw bloeiende planten

* Herfstaster (Aster spec.)

* Kogeldistel ( Echinops)

* Kruipend zenegroen (Ajuga reptans)

* Lavendel ( Lavendula ‘Muntstead’ )

* Luzerne (Medicago sativa)

* Maarts viooltje (Viola odorata)

* Marjolein (Origanum marjorana, origanum vulgare)

* Slangenkruid (Echium vulgare)

* Vergeet-mij-nietje

* Vlinderstruik (Buddleja spec.)

 

Violet - lilakleurige planten

* Akkerdistel (Cirsium arvense)

* Beemdkroon (Knautia arvensis, Knautia macedonica)

* IJzerhard (Verbena spec.)

* Judaspenning (Lunaria biennis )

* Kattenkruid (Nepeta)

* Munt (Mentha spec.)

* Peperboompje (Daphne mezereum)

* Wilde tijm (Thymus serpyllum)

* Zulte/Zeeaster (Aster tripolium)

 

Roze -rood bloeiende planten

* Adderwortel (Polygonum bistorta)

* Braam (Rubus spec.)

* Dagkoekoeksbloem (Silene dioica)

* Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi)

* Engels gras (Armeria spec.)

* Gewone dophei (Erica tetralix)

* Groot hoefblad ( Petasites hybridum)

* Grote kattenstaart (Lythrum salicaria)

* Hemelsleutel (Sedum telephium, Sedum spectabile )

* Knoopkruid (Centaurea jacea)

* Koninginnenkruid (Eupatorium purpureum 'Atropurpureum')

* Marjolein (Origanum 'Nymphenburg')

* Muskuskaasjeskruid (Malva moschata)

* Pinksterbloem (Cardamine pratensis)

* Speerdistel (Cirsium vulgare)

* Spierstruik ( Spiraeae ‘Anthony Waterer’

* Struikhei (Calluna spec.)

* Vlinderstruik ( Buddleja davidii )

 

Geel bloeiende planten

* Bandwilg ( Salix ‘Sekka’ –vroegbloeier )

* Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare)

* Bosdruif ( Clematis jouiniana’Praecox’ )

* Gewone paardenbloem (Taraxacum officinale)

* Gewone rolklaver (Lotus corniculatus)

* Gewone zandkool (Diplotaxus tenuifolia)

* Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata)

* Grote teunisbloem (Oenonthera erythrosepala)

* Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea)

* Klimop (Hedera helix)

* Kornoelje (Cornus mas – vroegbloeier

* Late guldenroede ( Solidago caesia , Solidago ‘Golden Wings’)

* Leeuwentand (Leontodon spec.)

* Muizenoor (Hieracium pilosella)

* Muurbloem (Erysimum – ook in oranjerode, paarse bloeiwijze bestaande

* Sporkenhout/Vuilboom (Rhamnus frangula)

AsterxfrikartiiWundervonShafametvlinderdagpauwenoog
Atalantavlinderopsedum
BuddlejaRoyalRedmetgehakeldeaureliavlinder
BuddlejadavidiiDartmoorkleinevosvlinder
cosmosbinartistickoolwitje

Aster x frikartii Wunder von Shafa - Dagpauwenoog

Atalanta vlinder op Sedum (vetkruid )

Buddleja 'Royal Red' met gehakelde aurelia vlinder

Buddleja davidii 'Dartmoor' met kleine vos vlinder

Cosmos bipinnatus met koolwitje

LeucanthemumvulgareMaikoniginweidemargriet
Duizendbladvlinder
SambucusnigraGuinchoPurplebloeivn

Sambucus - vlierstruik of kleine boom : soorten

Achillea millefolium- duizendblad

Leucanthemum - margriet

AsterxfrikartiiWundervonShafametvlinderdagpauwenoog1
EchinopsritroVeitchsBluecloseupbijenplantvlinderplantvnn

Echinops (kogeldistel ) met aardhommel en nachtvlinder

BuddlejadavidiiDartmoorvlinderfestival2

Buddleja davidii 'Dartmoor'vol Atalanta vlinders

Dagpauwenoog op Aster x frikarti

vlinderverbenabonariensisclosueup

Distelvlinder op Verbena bonariensis (Ijzerhard)

CornuskousaClaudia15septVNNNmetvlinder
Helianthus decapetalus 'Capenoch Star' bijenplant vlinders lokkend
HydrangeapaniculataMagicalflamevlindersbijenplant2
LandkaartjevlinderopbloemHydrangeapaniculataMagicalFlame
Koninginnenpage Papilio machaono pakker distel Cirsium arvense
Boomblauwtje Celastrina argiolus op Persicaria
Muntvlinder Pyraus taaurata op Geranium Ann Folkard
Icarusblauwtje Polyomatus Icarus op akkerdistel Cirsium arvense
Oranjetipje Anthocharis cardamines zittend op sierui
Spaanse vlag Euplagia quadripunctaria op Eupatorium
Bruin blauwtje Aricia agestis op Jacobskruiskruid Jacobea vulgaris
Bruidsmot Sitochroa palealis op langstekige distel Carduus acanthoides
DagpauwenoogAglaisioopAsterSchonevonDietlikon
Bontzandoogje Parargea egeria

Bruidsmot Sitochroa palealis op langstekige distel Carduus acanthoides

Bruin blauwtje Aricia agestis op Jacobskruiskruid Jacobea vulgaris

Spaanse vlag Euplagia quadripunctaria op Eupatorium

Oranjetipje Anthocharis cardamines zittend op sierui

Icarusblauwtje Polyomatus Icarus op akkerdistel Cirsium arvense

Muntvlinder Pyraus taurata op Geranium Ann Folkard

Boomblauwtje Celastrina argiolus op Persicaria

Landkaartje vlinder op bloem Hydrangea paniculata 'Magical Flame'

Koninginnenpage Papilio machaono pakker distel Cirsium arvense

Dagpauwenoog Aglaisio op Aster 'Schone von Dietlikon'

Bontzandoogje Parargea egeria

Gehakelde aurelia op Cornus kousa 'Claudia'

Helianthus decapetalus 'Capenoch Star' bijenplant vlinders lokkend

Vlinders lokkende planten : Aster x frikartii 'Wunder von Shafa' met vlinder dagpauwenoog